Nāc ciemos

MAMMU PITSTOPS atrodas Mārupē, Lielā ielā 19 – 3K, netālu no Mārupes vidusskolas un t/c SPICE. Telpas atrodas pirmajā stāvā, ieeja no Daibes ielas puses. Telpas ir ērti pieejamas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un mammām ar bērnu ratiņiem. Lekciju un semināru laikā ratos gulošus mazuļus var novietot aiz loga, labi pārredzamā vietā.

Rekvizīti

Biedrība „ZUO”
Reģ.Nr: LV40008210598
Juridiskā adrese: Liliju iela 97, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Adrese: Lielā iela 19-3A, Mārupes nov., Mārupe., LV-2167
Banka: SEB A/S
Konts: LV53UNLA0050021203612
/Anete Baškevica/

SIA „Mentoring”
Reģ.Nr.: 40103993755
Adrese: Lielā iela 19–3A, Mārupes nov., Mārupe., LV-2167
Banka: AS Swedbank
Konts: LV20HABA0551041768148
/Ramona Treilona/